icon

Frågor om subkutant ORENCIA® med förfylld spruta

Visa alla     |     Dölj alla

Förvaring av ORENCIA® förfylld spruta

Hur ska jag förvara ORENCIA® - sprutorna?

Är det ofarligt att förvara sprutorna i mitt vanliga kylskåp tillsammans med mat?

Vad ska jag göra om jag behöver flyga långt?

Att injicera ORENCIA® med förfylld spruta

Hur vet jag om sprutan har värmts upp tillräckligt mycket för att jag ska kunna ge injektionen?

Om jag av misstag lämnar en spruta utanför kylskåpet i mer än en timme, kan jag då lägga tillbaka den i kylskåpet och använda den vid ett senare tillfälle?

Kan jag använda en spruta vars utgångsdatum har passerats?

Vad ska jag göra om jag tappar en spruta på golvet?

Hur smärtsam är injektionen?

Kommer injektionen att orsaka blödning?

Hur vet jag att jag har injicerat korrekt?

Vad ska jag göra om jag glömmer att ta min injektion?

Ska jag ta min injektion även om jag är sjuk?

Behandling med ORENCIA®

Är subkutant ORENCIA® lika effektivt som ORENCIA® som ges via intravenös infusion?

Hur vet jag om ORENCIA® fungerar?

Vilka biverkningar kan jag få av ORENCIA®?

Kan jag ta ORENCIA® om jag är gravid eller ammar?

Bör jag äta någon särskild kost eller motionera
medan jag tar ORENCIA®?