icon

Frågor om subkutant ORENCIA® och ClickJect förfylld penna

Visa alla     |     Dölj alla

Förvaring av ClickJect förfylld penna

Hur ska jag förvara ORENCIA® ?

Är det ofarligt att förvara pennorna i mitt vanliga kylskåp tillsammans med mat?

Vad ska jag göra om jag behöver flyga långt?

Att injicera ORENCIA® med förfylld penna

Varför ska jag låta den förfyllda pennan värmas upp i rumstemperatur i 30 minuter innan injicering?

Hur vet jag om förfyllda pennan har värmts upp tillräckligt mycket för att jag ska kunna ge injektionen?

Kan jag använda en förfylld penna vars utgångsdatum har passerats?

Om jag av misstag lämnar en förfylld penna utanför kylskåpet i mer än en timme, kan jag då lägga tillbaka den i kylskåpet och använda den vid ett senare tillfälle?

Vad gör jag om jag råkar avlägsna det orange nålskyddet innan jag är redo att injicera?

Vad ska jag göra om jag tappar en förfylld penna på golvet?

Hur smärtsam är injektionen?

Kommer injektionen att orsaka blödning?

Hur vet jag att jag har fått hela dosen?

Vad ska jag göra om injektionen inte utlöses?

Varför behöver jag hålla förfyllda pennan på plats under 15 sekunder efter att ha tryckt på aktiveringsknappen?

Var ska jag kasta en använd förfylld penna?

Vad ska jag göra om jag glömmer att ta min injektion?

Ska jag ta min injektion även om jag är sjuk?

Behandling med ORENCIA®

Är subkutant ORENCIA® lika effektivt som ORENCIA® som ges via intravenös infusion?

Hur vet jag om ORENCIA® fungerar?

Vilka biverkningar kan jag få av ORENCIA®?

Kan jag ta ORENCIA® om jag är gravid eller ammar?

Bör jag äta någon särskild kost eller motionera
medan jag tar ORENCIA®?