icon

Att injicera med ORENCIA® förfylld spruta

Hur du förbereder, använder och kasserar ORENCIA® förfylld spruta i fem steg.

Broschyr 2ORENCIA® tillhandahålls i en förfylld spruta. Sprutan har specialutformats med funktioner som gör den både säker och lätt att använda. Om du och din läkare har beslutat att du ska injicera ORENCIA® själv i hemmet kommer du att få utbildning i hur du injicerar på rätt sätt. Nedan hittar du en vägledning i fem steg.

Om du har några frågor eller oroar dig över något rörande ditt läkemedel eller hur det ska användas, ska du diskutera detta med din läkare eller sjuksköterska.

ORENCIA® förfylld spruta

ORENCIA® förfylld spruta har försetts med flera funktioner för att göra den så enkel och säker som möjligt att använda.

sprutan

Skyddshölje Så snart du har använt sprutan kommer nålen att dras tillbaka tills den är helt täckt av skyddshöljet. Detta är för att förhindra skador. Sprutans display Denna gör att du kan se sprutans innehåll. Det är viktigt att kontrollera att vätskan i sprutan är genomskinlig till svagt gul samt att den är fri från stora partiklar innan du använder sprutan. Nålskydd Nålskyddet ska sitta kvar till omedelbart innan injektionen ges.

En guide steg för steg

Du kan antingen följa instruktionerna i följande film eller scrolla ner till textversionen.

 

Steg 1: Förbered injicering av ORENCIA®

Det första steget för att injicera ORENCIA® är att förbereda sprutan för användning. Varje spruta ska förvaras i kylskåpet i sin originalförpackning fram till dess att den är redo att användas. Förvara ORENCIA® utom syn- och räckhåll för barn.

Ta ut sprutan ur kylskåpet och ta försiktigt ut den ur förpackningen genom att fatta tag i den på det ställe som anges av pilarna i förpackningen. Inspektera sprutan för eventuella skador och kontrollera utgångsdatumet. Kassera sprutan om den är skadad eller om utgångsdatumet har passerats. Ta inte bort nålskyddet i detta läge.

Placera sprutan på en ren, plan yta och låt den värmas upp till rumstemperatur under 30 minuter, och maximalt under en timme. Försök inte att skynda på uppvärmningsprocessen på något sätt. Var noga med att alltid hålla sprutan utom syn- och räckhåll för barn.

Inspektera vätskan när sprutan har värmts upp. Gör detta genom att hålla sprutan i sprutkroppen med den täckta nålen nedåt och titta på vätskan genom sprutans display. Vätskan ska vara genomskinlig till svagt gul. Använd inte sprutan om vätskan är grumlig, missfärgad eller om du kan se stora partiklar i den. Det är normalt att se en luftbubbla i vätskan och det finns ingen anledning av avlägsna den.

Samla ihop det du behöver för injektionen - en alkoholservett och en bomullstuss - och tvätta därefter händerna noga med tvål och varmt vatten.

injektionsställetSteg 2: Välj och förbered injektionsstället

Det andra momentet är att välja och förbereda det ställe på kroppen där du ska sätta injektionen. Välj ett nytt ställe för varje injektion. Om du tar några andra läkemedel genom injektion ska du undvika att injicera ORENCIA® på samma ställe som du har använt för andra läkemedel.

Se till att anteckna varje injektionsställe.

Injicera inte i områden där huden är öm, har blåmärken, där den är röd, fnasig eller hård eller i områden med ärr eller hudbristningar.

Framsidan på låret är det injektionsställe som rekommenderas. Du kan också använda buken, utom ett område på fem centimeter runt naveln. Överarmarnas utsida kan endast användas om injektionen görs av en vårdgivare. Försök inte injicera i överarmen på egen hand.

Du kan använda samma lår för veckoinjektionerna under förutsättning att varje ny injektion görs på minst 2,5 cm avstånd från föregående injektion.

Kontrollera att sprutan är redo att användas omedelbart efter det att du har förberett injektionsstället.

Förbered injektionsstället genom att med en cirkelformad rörelse torka av det med en alkoholservett. Låt huden självtorka och undvik att röra vid den, fläkta den eller blåsa på den innan du har injicerat.

sprutanSteg 3: Injicera

Ta bort nålskyddet: Håll sprutkroppen med ena handen och dra av nålskyddet med andra handen. Var noga med att inte röra vid kolven medan du tar bort nålskyddet och ta inte bort skyddet förrän du är redo att injicera.

Håll sprutkroppen i ena handen mellan tumme och pekfinger. Kläm därefter försiktigt ihop det rengjorda hudområdet med andra handen och håll det i ett stadigt grepp.

injiceraFör in nålen med en enda snabb och jämn rörelse i 45 graders vinkel. Injicera allt läkemedel i sprutan genom att trycka ner kolven med tummen tills kolvhuvudet sitter helt och hållet mellan skyddshöljets sidor.

injicera2

När nålen är helt omsluten av skyddshöljet ska du avlägsna den och släppa den omgivande huden.

Tillförsäkra att skyddshöljet hamnar i rätt läge genom att långsamt flytta tummen från kolven efter injektionen.

Tryck en bomullstuss över injektionsstället och håll kvar den i tio sekunder. Gnugga inte på injektionsstället.

Steg 4: Kassera sprutan

Lägg omedelbart den förbrukade sprutan i riskavfallsbehållaren. Förvara alltid riskavfallsbehållaren utom syn- och räckhåll för barn.

En riskavfallsbehållare ingår i startkittet som du får av vårdpersonalen när du påbörjar din behandling med ORENCIA®.

avfallsbehållareFråga din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om nationella och lokala regler kring korrekt kassering av läkemedelsprodukter som innehåller nålar.

Steg 5: Registrera

Det kan underlätta att anteckna var du har injicerat varje spruta och eventuella problem som har uppstått. Diskutera eventuella problem med din läkare eller sjuksköterska.