icon

Vad är ORENCIA®?

ORENCIA® används för att behandla måttlig till svår aktiv ledgångsreumatism (även kallat reumatoid artrit, RA) då du inte svarat tillräckligt bra på behandling med andra sjukdomsmodifierande läkemedel eller med en annan läkemedelsgrupp som kallas ”tumörnekrosfaktor (TNF)-hämmare”. ORENCIA® används i kombination med ett läkemedel som heter metotrexat. ORENCIA® kan också användas med metotrexat för att behandla högaktiv och progressiv reumatoid artrit som inte tidigare behandlats med metotrexat.

ORENCIA® tillhör en typ av läkemedel som kallas selektiva co-stimulationsmodulatorer. Den aktiva substansen i ORENCIA® är ett protein som tas fram med hjälp av cellodlingar. Hos personer med ledgångsreumatism attackerar kroppens egna immunsystem normala kroppsvävnader, vilket leder till smärta och svullnad i lederna. Detta kan orsaka ledskador. ORENCIA® minskar immunsystemets angrepp på normal vävnad genom att störa de immunceller, T-lymfocyter, som bidrar till utvecklingen av ledgångsreumatism.