icon

Så fungerar ORENCIA®

Hos personer med ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) attackerar kroppens eget immunsystem normala kroppsvävnader, vilket leder till smärta och svullnad i lederna. Detta kan orsaka ledskador. ORENCIA® minskar immunsystemets angrepp på normal vävnad genom att påverka de immunceller (T-lymfocyter) som är inblandade i sjukdomen ledgångsreumatism.

RA-illustrationORENCIA® är en behandling för vuxna med måttlig till svår reumatoid artrit (ledgångsreumatism). Det används tillsammans med läkemedlet metotrexat. Den aktiva substansen i ORENCIA®, abatacept, är ett protein som produceras i cellodlingar.

Reumatoid artrit är en progressiv kronisk systemisk sjukdom som, lämnad obehandlad, kan få allvarliga konsekvenser, som till exempel ledförstörelse, ökad invaliditet och försämrade möjligheter att utföra vardagliga sysslor. Hos individer med reumatoid artrit angrips normal kroppsvävnad av kroppens eget immunsystem, vilket leder till smärta och svullna leder. Detta kan ge skador på lederna. ORENCIA® minskar immunsystemets angrepp på normal vävnad genom att störa de immunceller (T-celler) som bidrar till utvecklingen av reumatoid artrit.

ORENCIA® används för att behandla måttlig till svår aktiv reumatoid artrit då du inte svarat tillräckligt bra på behandling med andra sjukdomsmodifierande läkemedel (t ex metotrexat) eller med en annan läkemedelsgrupp som kallas TNF-hämmare.
ORENCIA® kan också användas med metotrexat för att behandla högaktiv och progressiv reumatoid artrit som inte tidigare behandlats med metotrexat.


ORENCIA® används för att:

  • Bromsa ledskadan
  • Förbättra din fysiska förmåga