icon

Om ORENCIA®

Reumatoid artrit (RA, ledgångsreumatism) är en progressiv kronisk systemisk sjukdom som, lämnad obehandlad, kan få allvarliga konsekvenser, som till exempel ledförstörelse, ökad invaliditet och försämrade möjligheter att utföra vardagliga sysslor. Hos individer med reumatoid artrit angrips normal kroppsvävnad av kroppens eget immunsystem, vilket leder till smärta och svullna leder. Detta kan ge skador på lederna. ORENCIA® minskar immunsystemets angrepp på normal vävnad genom att reglera aktivitetsnivån hos de immunceller (T-lymfocyter) som bidrar till utvecklingen av reumatoid artrit.

Vad är ORENCIA®?

ORENCIA® används för att behandla måttlig till svår aktiv ledgångsreumatism (även kallat reumatoid artrit) då du inte svarat tillräckligt bra på behandling med andra sjukdomsmodifierande läkemedel eller med en annan läkemedelsgrupp som kallas ”tumörnekrosfaktor (TNF)-hämmare”. ORENCIA® används i kombination med ett läkemedel som heter metotrexat. ORENCIA® kan också användas med metotrexat för att behandla högaktiv och progressiv reumatoid artrit som inte tidigare behandlats med metotrexat.

Läs mer »

Varför har jag ordinerats ORENCIA®?

Målet med ORENCIA®-behandlingen är att bromsa den skada på lederna som kan orsakas av ledgångsreumatism och att förbättra den fysiska funktionen.

Läs mer »

Så fungerar ORENCIA®

Hos personer med ledgångsreumatism attackerar kroppens eget immunsystem normala kroppsvävnader, vilket leder till smärta och svullnad i lederna. Detta kan orsaka ledskador. ORENCIA® minskar immunsystemets angrepp på normal vävnad genom att påverka de immunceller (T-lymfocyter) som är inblandade i sjukdomen ledgångsreumatism.

Läs mer »