icon

Intravenöst ORENCIA® - via dropp

ORENCIA® är en behandling för dig som har ledgångsreumatism, eller reumatoid artrit som det också heter. Reumatoid Artrit brukar förkortas RA. ORENCIA® kan ges som infusionsbehandling, via dropp, för dig som är vuxen med måttlig till svår RA och används tillsammans med läkemedlet metotrexat.

ORENCIA® ordineras då du inte svarat tillräckligt bra på behandling med andra sjukdomsmodifierande läkemedel (tex metotrexat) eller med en annan läkemedelsgrupp som kallas TNF-hämmare. ORENCIA® kan också användas med metotrexat för att behandla högaktiv och progressiv reumatoid artrit som inte tidigare behandlats med metotrexat.

Vid behandling med ORENCIA och metotrexat har det visat sig att nedbrytning av ledbrosket minskar och den fysiska funktionen förbättras.

Så fungerar ORENCIA®

ORENCIA® är det första läkemedlet i en egen klass för RA-behandling. ORENCIA® påverkar T-cellernas aktivitet. Aktiverade T-celler är inblandade i den inflammation som pågår i lederna vid RA och som kan leda till smärta och svullnad i lederna. ORENCIA®:s verkningsmekanism härmar ett system som finns naturligt i kroppen.