icon

Din behandlingsplan

Följande behandlingsplan är i första hand riktad till patienter som får ORENCIA® som en intravenös infusion. Om du fått ordinerat ORENCIA® som du injicerar själv kan du läsa mer under
Subkutant ORENCIA® via förfylld penna
Subkutant ORENCIA® via förfylld spruta

 

Ordination

Din läkare har ordinerat ORENCIA® i intravenös form, det vill säga i form av dropp.

Infusion

När din läkare har ordinerat dig ORENCIA® som dropp, det vill säga som en intravenös infusion, betyder det att du får ORENCIA® genom en nål som placeras i en ven i din arm. Infusionen varar omkring 30 minuter. En sjuksköterska eller annan sjukvårdspersonal kommer att ge dig medicinen. Efter den första infusionen ges medicinen vecka 2 och 4. Därefter ges medicinen var 4:e vecka. En 30-minuters infusion med ORENCIA® ger dig 1 månads behandling.

Ditt åtagande

Var noga med att notera dina kommande besökstider. Det är mycket viktigt att du får medicinen i enlighet med det som ordinerats av din läkare. Om du missar ett besök för ORENCIA®-infusion, kontakta genast din läkare eller sjuksköterska för att boka ny tid för din nästa dos.

Kommunikation

Berätta för din läkare och annan sjukvårdspersonal hur du mår både före och efter infusionen. I samarbete med din läkare och annan sjukvårdspersonal kommer ni tillsammans fram till dina personliga behandlingsmål, vilka kan innebära minskad smärta, bibehållande av funktioner för vardagliga aktiviteter, förbättrad hälsorelaterad livskvalitet och bromsad sjukdomsprogress.

Genom att vara aktiv och prata med din läkare kan ni tillsammans bidra till att dessa mål uppnås. Tänk på att det ibland kan ta lite tid innan biologiska läkemedel får effekt. Du får räkna med mellan 2 veckor och 6 månader innan din läkare kan utvärdera om behandlingen fungerar för dig. Därför är det också extra viktigt att du har en dialog med din läkare och att ni tillsammans diskuterar hur din sjukdomsaktivitet förändras. För mer information om sjukdomsaktivitet, gå till sidan om Förväntningar av behandlingen med ORENCIA®.