icon

Förväntningar av behandlingen med ORENCIA®

Målet med ORENCIA®-behandlingen är att bromsa den skada på lederna som kan orsakas av ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) och att förbättra den fysiska funktionen.

Ledgångsreumatism är vanligen en kronisk, långsiktig och progressiv sjukdom. Genom att hitta den bästa behandlingsstrategin för dig, kan man lyckas bromsa upp sjukdomsförloppet, vilket kan hämma utvecklingen av bestående ledskada, minska värk och trötthet samt förbättra din totala livskvalitet.

Det är viktigt att du fortsätter att ta läkemedlet även om du inte märker någon förbättring under de första veckorna. Din läkare kommer att följa och utvärdera hur effektivt ORENCIA® är för dig.

Din sjukdomsaktivitet - DAS28

Genom att lära dig mer om ditt så kallade DAS28-värde kan du följa din sjukdomsaktivitet. Detta kan vara extra intressant om du har startat en ny behandling – då ser du när behandling börjar få effekt.

DAS står för Disease Activity Score och 28 är antalet leder som kontrolleras. DAS28 är ett kliniskt mått på sjukdomen och i detta mått ingår fyra variabler; ömhet och svullnad i lederna, inflammationsaktivitet i blodet och sjukdomskänsla. Inflammationsaktiviteten i blodet mäts genom att mäta CRP (C-Reaktivt Protein, även kallat snabbsänka) med ett blodprov."

Sjukdomskänsla mäts med hjälp av VAS (Visuell Analog Skala), vilket innebär att patienten anger sin sjukdomskänsla på en skala 0–100, där 0 är ingen sjukdomskänsla alls och 100 står för värsta tänkbara sjukdomskänsla. Ditt DAS28-värde är alltså en markör för RA-sjukdomens aktivitet och som även beskriver hur du mår och hur din behandling fungerar. Det är detta värde som sedan matas in i det så kallade RA-registret, vars syfte är att vara ett stöd för dig och vårdgivaren vid de återkommande besöken.

Håll koll på ditt DAS28-värde – det visar när din behandling börjar få effekt

Om du nyligen startat en ny medicinsk behandling så kan läkaren, med hjälp av ditt DAS 28-värde, se om behandlingen har börjat få effekt. Effekten av en del läkemedel upplevs inte alltid direkt av patienten, men DAS 28-värdet kan ändå förändras positivt. Då vet läkaren att du svarar på behandlingen.

Viktigt att tänka på när du behandlas med ORENCIA® är att det är mycket individuellt hur lång tid det tar innan medicinen börjar få effekt. Vissa känner sig bättre redan efter en månad, de allra flesta har positiv effekt efter 3 månader, medan några får vänta upp till ett halvår. Därför är det viktigt att du har en dialog med din läkare och att ni tillsammans diskuterar och följer hur din sjukdomsaktivitet förändras. Genom att följa din sjukdomsaktivitet kan du nämligen se om och när ORENCIA® börjar ge effekt, även om du inte börjar känna det rent fysiskt ännu. Så håll en nära dialog med din läkare, speciellt under den första tiden med ORENCIA®-behandling.

Se din sjukdomsaktivitet som ett trafikljus

Föreställ dig DAS28 som ett trafikljus. Din sjukdomsaktivitet, DAS28, kan illustreras som ett trafikljus, där du antingen befinner dig i grönt, gult eller rött stadium.

Röda stadiet

I detta stadium har man en hög sjukdomsaktivitet (DAS28-värde över 5,1). Du upplever en relativt tydlig sjukdomskänsla och har ofta flera svullna och ömma leder. Du kanske måste ta kortison i tabletter eller sprutor regelbundet för att fungera någorlunda hyggligt. Många har svårt att arbeta, och patienten tillsammans med läkaren är ofta beredd att diskutera och pröva nya behandlingar för att minska på sjukdomsaktiviteten och komma ifrån det röda stadiet.

Gula stadiet

Vid en något mer aktiv sjukdom eller något mindre väl fungerande behandling befinner du dig i det gula stadiet (DAS28-värde 3,2-5,1). Du har en viss sjukdomsaktivitet och upplever ofta en viss sjukdomskänsla. Du har kanske någon eller några ömma eller svullna leder. Vissa patienter kan behöva äta kortisontabletter som komplement till annan behandling. Det är oftast svårare att arbeta, åtminstone heltid, och man behöver vara lite försiktig med träning. I samråd med din läkare och en sjukgymnast kan man bedöma möjligheten att träna och hur aktivt liv man kan ha. Varken patienten eller läkaren vill som regel att patienten stannar i detta gula stadium, utan diskuterar gärna ett sätt att komma vidare för att minska sjukdomsaktiviteten, och närma sig det gröna stadiet.

Gröna stadiet

Om du har en väl fungerade behandling befinner du dig troligtvis i det gröna stadiet (DAS28-värde mindre än 3,2). Du har en låg sjukdomsaktivitet och som regel kan du leva ett aktivt liv. Om du orkar, kan du träna och kanske arbeta, men detta är dock mycket individuellt. Många som befinner sig i detta gröna stadium känner sig nästan helt friska.