icon

Att injicera ORENCIA® med ClickJect förfylld penna

Hur du förbereder, använder och kasserar ORENCIA® ClickJect förfylld penna i fem steg.

Broschyr 2ORENCIA®tillhandahålls i en förfylld penna. Pennan har specialutformats med funktioner som gör den både säker och lätt att använda. Om du och din läkare har beslutat att du ska injicera ORENCIA® själv i hemmet kommer du att få utbildning i hur du injicerar på rätt sätt. Nedan hittar du en vägledning i fem steg.

Om du har några frågor eller oroar dig över något rörande ditt läkemedel eller hur det ska användas, ska du diskutera detta med din läkare eller sjuksköterska.

ClickJect förfylld penna

ClickJect förfylld penna har försetts med flera funktioner för att göra den så enkel och säker som möjligt att använda.

 • Pennan avger automatiskt 125 mg ORENCIA®. Den genomskinliga spetsen låses över nålen när dosen har injicerats och pennan avlägsnats från huden.
 • TA INTE BORT det orangefärgade nålskyddet förrän du är redo för injektionen.

sprutan

Samla ihop följande material på en ren plan yta innan injektionen (endast ClickJect® förfylld penna medföljer i förpackningen):

 • Alkoholservett
 • Självhäftande plåster
 • Bomullstussar
 • ClickJect® förfylld penna
 • Avfallsbehållare

En guide steg för steg

Du kan antingen följa instruktionerna i följande film eller scrolla ner till textversionen.

 

Steg 1: Förbered ClickJect® förfylld penna

Låt förfyllda pennan värmas upp:

Ta ut en penna ur kylskåpet och låt den ligga i rumstemperatur i 30 minuter.

Ta INTE av nålskyddet under tiden som pennan uppnår rumstemperatur.

Försök INTE att skynda på uppvärmningsprocessen på något sätt.

 • Varje penna ska förvaras i kylskåpet (2°C-8°C) i sin originalförpackning fram till dess att den är redo att användas.
 • När du tagit ut den penna du ska injicera, säkerställ att övriga pennor, i originalförpackningen, läggs tillbaka i kylskåpet.
 • Förvara ORENCIA® utom syn- och räckhåll för barn.


Tvätta händerna noga
med tvål och varmt vatten.

Undersök förfyllda pennan:

 • Kontrollera utgångsdatum på etiketten. Använd INTE pennan om den passerat utgångsdatum.
 • Kontrollera pennan för eventuella skador. Använd INTE om den är sprucken eller trasig.
 • Kontrollera vätskan genom visningsfönstret. Vätskan ska vara genomskinlig till svagt gul. Det är normalt att se en luftbubbla i vätskan och det finns ingen anledning av avlägsna den.
  Använd INTE pennan om vätskan är grumlig, missfärgad eller om du kan se synliga partiklar i den.

 

Steg 2: Förbered för injicering

Välj injektionsställe antingen på magen eller framsidan av låret.

Du kan använda samma område på kroppen varje vecka, förutsatt att injektionsställena inom området varieras.

INJICERA INTE där huden har blåmärken, är röd, ömmande, fjällande eller hård. Undvik alla områden med ärr eller bristningar.

 • Du kan injicera i framsidan av låret och/eller magen, förutom i området 5 centimeter runt naveln.


Rengör försiktigt injektionsstället
med en alkoholservett och låt huden torka.

Dra det orange nålskyddet RAKT UT, VRID INTE av nålskyddet.

 • Ta INTE bort nålskyddet förrän du är redo att injicera.
 • Sätt INTE tillbaka nålskyddet på förfyllda pennan. Nålskyddet kan kasseras i hushållsavfallet efter injektionen.
 • Använd INTE pennan om den har tappats efter att nålskyddet har tagits bort.

 

Steg 3: Injicera dosen

Placera ClickJect förfylld penna så du kan se visningsfönstret och pennan står i 90° vinkel mot injektionsstället. Kläm försiktigt ihop den rengjorda huden med din andra hand.

Genomför samtliga steg för att erhålla hela dosen:


Tryck NED
mot huden för att låsa upp förfyllda pennan.

Tryck på knappen, HÅLL i 15 sekunder OCH titta i fönstret.

 • Det hörs ett klick när injektionen startar.
 • För att hela dosen ska injiceras, håll pennan på plats i 15 sekunder OCH vänta tills den blå indikatorn slutat röra sig i visningsfönstret.

Lyft ClickJect förfylld penna rakt upp från injektionsstället. Den genomskinliga spetsen låser sig över nålen så fort pennan lyfts upp. Släpp greppet om huden.

Steg 4: Efter injektionen

Skötsel av injektionsstället:

 • Det kan blöda lite vid injektionsstället. Du kan trycka en bomullstuss över injektionsstället.
 • Gnugga INTE på injektionsstället.
 • Vid behov kan du sätta på ett självhäftande plåster.

Kassera den använda pennan i en riskavfallsbehållare omedelbart efter användning.

avfallsbehållare
 • Sätt INTE tillbaka nålskyddet på den använda pennan.
 • Fråga din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om nationella och lokala regler kring korrekt kassering av läkemedelsprodukter som innehåller nålar.
 • En avfallsbehållare medföljer i startkittet.
 • Förvara alltid din avfallsbehållare utom syn-och räckhåll för barn.

 

Steg 5: Registrera

Det kan underlätta att anteckna var du har injicerat varje penna och eventuella problem som har uppstått. Efter injektionen ska du skriva ner datum för injektionen och injektionsstället (t.ex. 1. Söndag 8 juli 2015- nedre vänstra låret).

Diskutera eventuella problem med din läkare eller sjuksköterska.